Good hygiene practice voor het gebruik van immersieve technologie in de zorg

Hoewel een goed hygiënebeleid standaard is in een zorgcontext, leek het ons in deze ‘Covid-19-tijden’ extra relevant om enkele ‘good hygiene practice’ richtlijnen voor het gebruik van immersieve technologie op een rijtje te zetten. Hiervoor gingen we ten rade bij zowel de zorgpartners als de technologiepartners binnen dit project en hebben we zelf wat opzoekingswerk gedaan. In de onderstaande infographic kan je deze richtlijnen terugvinden. 

Disclaimer: Deze richtlijnen zijn opgesteld door onderzoekers van Thomas More op basis van input van medische experten en producenten van immersieve technologie. Het doel van deze richtlijnen is om enkele praktische handvaten te bieden in verband met hygiëne voor, tijdens en na het gebruik van immersieve technologie. Deze richtlijnen kunnen onvolledig zijn en zijn ondergeschikt aan de geldende lokale, regionale en nationale richtlijnen.