Mooi werk van de studenten!

Het afgelopen academiejaar waren verschillende onderzoekers van het Immersive Care project betrokken bij het begeleiden of aanbieden van verschillende bachelorproefprojecten met een focus op het selectief en doordacht inzitten van immersieve technologie voor de (klinische) praktijk. Verschillende studenten uit de opleidingen Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en Ergotherapie hebben zo bijgeleerd over het project, maar ook nieuwe kennis verzameld voor het project.  

 

Van zorg naar zorgeloos - Toegepaste Psychologie

Vanuit het project wilden we inzicht krijgen in de drempels en factoren die ervoor zorgen dat implementatie van virtuele technologie gemakkelijker zou kunnen lopen in woonzorgcentra. Daarnaast werd de vraag gesteld om een product te ontwerpen dat tegemoetkomt aan deze mogelijke drempels.

In antwoord op de hulpvraag hebben de student-onderzoekers, Megan Meulenberghs, Saskia Slegers, Arne Tercaefs, Linde Thijssen, Kaat Van Goubergen en Lode Van Rooy een draaiboek ontworpen genaamd “Van zorg naar zorgeloos”. Hiervoor baseerden ze zich op wetenschappelijke artikelen (literatuurstudie) en de gesprekken die gevoerd werden met enkele deelnemers. Een observatie van een gefilmde workshop heeft bijgedragen aan een draaiboek op maat, doordat op die manier duidelijk werd welke aandachtspunten er naar voren kwamen. Een van de troeven van het draaiboek is dat het concrete stappen bevat die ondernomen moeten worden om te zorgen dat virtuele technologie ingeburgerd geraakt in de woonzorgcentra. Een extra troef zijn de tips en tricks die gegeven worden om eventuele drempels weg te nemen. Bij de uitwerking van het draaiboek focusten de onderzoekers zich eerder op het proces om tot een goede inburgering te komen van virtuele technologie, omdat het daar vooral is dat het mis bleek te lopen in het verleden volgens eerdere studies. Op die manier hopen de externe partner, de promotor en de onderzoekers een meerwaarde te bieden door ouderen in woonzorgcentra een ontspannende tijd te bieden waarbij zij virtuele reizen kunnen maken naar plekken uit het verleden of de natuur.

Een immersieve duik in de wereld van boulimia nervosa en sexting - Toegepaste Psychologie

Studenten Amber Dirkx, Mathijs Noben, Claudia Saeys, Liesel van Dijck, Maxime van Gastel, Kimberly Van Uytsel kregen de vraag om een 360° video uit te werken om het inlevingsvermogen en empathie rond psychische problemen te vergroten. 
De studenten voerden een onderzoek uit naar hoe 360° video kan bijdragen tot de sensibilisering van jongeren, hun omgeving en hulpverleners omtrent de beleving van boulimia nervosa en sexting. Vanuit de resultaten van dit onderzoek werden twee scripts uitgewerkt over de gekozen onderwerpen. Hierbij werd het onderwerp boulimia nervosa verfilmd. Door deze 360°-ervaring lijkt het alsof men in de schoenen staat van een persoon met deze problematiek. De video is een hulpmiddel voor sensibilisering en empathie en dient steeds gepaard te gaan met professionele omkadering. Wanneer de video zonder verdere uitleg getoond wordt, kan het zijn kracht verliezen en bestaat de kans dat de boodschap verloren gaat.
De video kan met de juiste omkadering een mooie bijdrage leveren aan de verdere digitalisering van de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

 

Fysieke revalidatie bekeken door de VR-bril - Ergotherapie

Met hun bachelorproefproject “Fysieke revalidatie bekeken door de VR-bril: Virtual Reality apps inzetten binnen de fysieke revalidatie van kinderen en volwassenen” hebben studenten Viktor Bries, Britt Cerckel, Hannes Faes en Belinda Hermans” een mooie bijdrage geleverd aan het Immersive Care project. 

Ze kregen de vraag van onze onderzoekers om uit te zoeken welke bestaande VR-apps bruikbaar zijn voor de fysieke revalidatie van kinderen en volwassenen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben ze onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van VR voor revalidatie, met welke aandachtspunten moet rekening gehouden worden, wat mogelijke exclusiecriteria zijn, welke (fysieke) revalidatiedoelen bereikt kunnen worden en wat het gebruik van VR zou kunnen betekenen voor de dagelijkse werking van een multidisciplinair revalidatieteam. Al deze zaken werden beschreven in een overzichtelijk rapport en getoond in een wetenschappelijke poster. Ten slotte maakten ze ook nog een overzicht van de bestaande apps en spelletjes die zij gevonden hebben.

 

 

De effecten van virtual reality in verschillende zorgsettings - Verpleegkunde

Tiana Doossche voerde voor haar bachelorproefproject een literatuustudie uit naar de effectiviteit van VR op het welbevinden van cognitief gezonde ouderen in een WZC en schreef de bevindingen neer in een mooi rapport. 

Studente Luna Baeyens kreeg dan weer de vraag of het gebruik van VR bij adolescenten (11j-17j) effectief is om hun pijn te verminderen? Via een literatuurstudie onderzocht ze de effectiviteit van VR voor pijnvermindering, maar ook of eht gebruik van VR in deze setting haalbaar is, of het gebruik ervan aanvaard wordt door de patiënten en zorgverleners en of er nadelen aan het gebruik van VR verbonden zijn. Ze schreef haar bevindingen neer in een wetenschappelijk rapport.

In hun rapporten beschreven beide studenten ook hoe deze bevindingen relevant zijn voor de verpleegkundige praktijk.