Ook studenten helpen een handje mee!

Bewoners van woonzorgcentra aan de slag zien gaan met een VR-bril lijkt misschien niet vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Dat bleek uit het bachelorproefproject van 5 studenten Toegepaste Psychologie van Thomas More, in opdracht van de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving.

Van 360° videobeelden was al geweten dat ze bewoners van woonzorgcentra kunnen terugbrengen naar plaatsen waar ze zelf mogelijk niet meer geraken, zoals aan zee of in de straat waar ze vroeger woonden. Ondanks de voordelen die deze technologie heeft voor ouderen worden deze brillen echter slechts in enkele woonzorgcentra in Vlaanderen gebruikt.

Voor hun bachelorproefproject “360° video: een wereld vol mogelijkheden”, met supervisie van Dr. Marc Roelands, brachten de studenten daarom in kaart wat woonzorgcentra tegenhoudt om meer beroep te doen op deze technologie. Ze onderzochten de perceptie en attitude van zorgverstrekkers, en brachten de bezorgdheden en vragen van directie en personeel in kaart. Uit de resultaten bleek dat ze allemaal positief staan tegenover de technologie, maar onder meer nood hebben aan praktische ondersteuning. Daarom werden concrete richtlijnen uitgewerkt om bestaande hindernissen weg te nemen en/of het gebruik 360° video te bevorderen. 

Dankzij het mooie werk van Carlo Van Rompaey, Femke Roux, Jolien De Houwer, Pieter Peeters en Linda Caelen, kunnen we binnen het lopende Immersive Care TETRA-project verder bouwen op deze richtlijnen. Bedankt!